Behov for service eller brukerveiledning?

Jøli Safe brannsikrede
verdiskap

Jøli Safe brannsikrede verdiskap i
grade I – V

Jøli
Safe brannsikrede verdiskap er testet og sertifisert etter
Europa-standarden EN 1143-1. Verdiklasse avgjøres av hvilken
beløpsgrense som ønskes forsikret. FG (Forsikrings-selskapenes
Godkjenningsnemd) setter beløpsgrenser for hver verdiklasse.

Skapene er også branntestet i brannklasse 60 P Iht. NT Fire 017
og gir dermed både brann- og verdisikring.

Serien består av flere modeller og alle er forberedt for fast-
bolting til gulv (FG krever fastbolting av skap under 1000 kg)

Kan leveres med to låser og smarte innredninger tilpasset
forskjellige behov.

Elegant design og miljøvennlig strukturlakk.


Jøli Safe AS forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og
design.

Sertifisering

Testet etter Europastandarden EN 1143