Behov for service eller brukerveiledning?

Jøli Safe brannsikrede verdiskap

Jøli Safe brannsikrede
verdiskap

Grade I – III

Jøli
Safe brannsikrede verdiskap er testet og sertifisert etter
Europa-standarden EN 1143-1. Verdiklasse avgjøres av hvilken
beløpsgrense som ønskes forsikret. FG (Forsikrings-selskapenes
Godkjenningsnemd) setter beløpsgrenser for hver verdiklasse.

Skapene er også branntestet til brannklasse 60 P iht. NT Fire
017 og gir dermed både brann- og verdisikring.

Samtlige modeller er forberedt for fastbolting til gulv (FG krever fastbolting av skap under
1000 kg)

Kan leveres med smarte innredninger tilpasset forskjellige behov. Elegant
design og miljøvennlig strukturlakk.

Sertifisering

Testet etter Europastandarden EN 1143
Brannklasse 60 P NT Fire 017

Last opp
brosjyre på verdiskap her