Nøkkelbestilling:

Vi leverer nøkler til gamle skap som Jøli Safe har produsert selv.

Send en e-post til: nokkel@joli.no

med skapets serienr, som kan befinne seg på 3 forskjellige steder på skapet, alt etter
hvor gammelt det er,
enten på øverste hengsel, på platen som er en forlengelse av hengselet, eller på håndtaket.

Serienummer kan være: 4, 5, 6 eller 7 siffer, selv om det mest vanlige er 6 siffer.

Ved bestilling: Vennligst oppgi antall nøkler, navn på rettmessig eier av skapet, adresse og tlf.nr. Nøklene sendes rekommandert.

NB! Muligheten for at ny nøkkel ikke passer er til stede, pga at låsen kan være skiftet, eller at låsen er såpass slitt etter mange års bruk, så at lås og nøkkel har
«endret spor». Dette er utenfor vår kontroll.

Ved bestilling av 1 nøkkel, Kr. 1.795,- inkl
rekommandert sending og mva.

Ved bestilling av 2 nøkler eller mer, Kr. 750,- pr. ekstra nøkkel, inkl mva og sending.

Gjelder Abloy og Trioving, andre emner på forespørsel.

NB! Vi ber om forhåndsbetaling

Ved bestilling av kode gjelder samme prosedyre som over

Kr 500,- inkl mva

NB! Mrk at den koden vi har er det safen ble levert med i sin tid, og hvis
koden er endret i etterkant har vi ikke kontroll på det.