Jøli Safe Hvelvdør – Titan Serien

Jøli Safe Hvelvdør,
Titan-serien er testet og sertifisert av SBSC – Svensk Brand & Säkerhets Certifiering til klasse 3, 4 og 5 iht til den europeiske standarden EN 1143-1 Klasse 3 leveres med 1 lås mens klasse 4 og 5 leveres med 2 låser.

Hvelvdørene kan utstyres med nøkkellås(er) Mekanisk kodelås(er) elektronisk kodelås(er) eller en kombinasjon av disse mulighet.

Modell Titan III Titan IV Titan V
UTV.MÅL mm
Høyde
Bredde
2160-2280
1060-1200
(innfestningsavhengig)
2160-2280
1060-1200
(innfestningsavhengig)
2160-2280
1060-1200
(innfestningsavhengig)
Lysåpning mm
Høyde
Bredde
2000
900
2000
900
2000
900
VEKT kg 570 710 850
GODKJENNING EN 1143-1 grade III EN 1143-1 grade IV EN 1143-1 grade V
Standard utstyr Omstillbar nøkkellås 2 x omstillbar nøkkellås 2 x omstillbar nøkkellås
Tilleggsutstyr: Alle
type låser

SERTIFIKAT: EN 1143-1 Sertifisert av SBSC-Svensk Brand &
SäkerhetsCertifiering

Behov for service eller brukerveiledning?