Husk at TID
er ranerens værste fiende

Jøli Safe seddelboks

Jøli Safe seddelboks

En smart måte å mellomlagre større pengebeløp fra kassen før
opptelling.

Minimerer risikoen for tap ved nasking og sjokk-brekk.

Ypperlig der hvor personalet opptrer alene i lokalet.

Kan leveres med tidsforsinkelse og egen transportboks for raskt
vaktskifte.

Flere enheter kan seriekobles og eller utstyres med lik
nøkkellås alternativt med elektronisk, programmerbar kodelås – 3
modeller.

Spesifikasjoner

Modell K 250 m/nøkkellås K 300 m/elektronisk lås.
Tidsforsinkelse 0-5 min
UTV.MÅL mm
Høyde
Bredde
Dybde
300
120
250
300
120
250
VEKT 5 9

Alle våre seddelbokser leveres med ransoblat.

Jøli Safe AS forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og
design.

Sertifisering

Ingen