SC800, SC3000 og SC6000

Jøli’s mobile
hvelvrom leveres i tre standard størrelser SC800, SC3000 og
SC6000.
SC6000 er utstyrt med lastekrok og ruller, SC3000 og SC800 hånteres
med truck eller kran.
SC3000 og SC6000 kan også leveres med egen sidedør og luftekanaler
for sprengstoff.
SC-serien benyttes der det stilles strenge krav til
innbruddssikkerhet og sikring av innholdet, som f.eks kostbart
verktøy/maskiner på f.eks byggeplasser, bildekk,
motorsykler/mopeder osv…
Egner seg både til transport, som mobile hvelvrom og som
lager.

Klikk linken for å se tekniske
spesifikasjoner og mål/data