Containere

JØLI sikkerhetscontainer er FG-godkjent og sertifisert i henholdsvis SS 3492 og EN 1143-1 Grade III og V
JØLI´s sikkerhetscontainere er testet av SSF og sertifisert av SBSC.
Begge container typene med sine egenskaper egner seg godt for oppbevaring av f.eks:
Sprengstoff,kostbart verktøy/maskiner på byggeplasser, bildekk, motorsykler/mopeder