Containere

JØLI
sikkerhetscontainer SC10 og SC 20 er testet og sertifisert i SS
3492.

Begge containerne med
sine egenskaper egner seg godt for oppbevaring av
f.eks:

Ammunisjon, kostbart
verktøy på byggeplasser m.m