Jøli Safe Brannsikrede Arkivskap

Jøli Safe Brannsikrede arkivskap beskytter personalarkiv,
regnskapsbilag, avtaler og alle former for dokumentasjon i vanlig
A4 eller FOLIO format mot brann og innsyn.

Testet etter EN-15659:2009, 60 P.

Serien leveres som 1, 2, 3 eller 4 skuff arkivskap.

Hver skuff er en brannisolert enhet.

Leveres med sentrallås og er tilpasset for A-4 eller folio.

Spesifikasjoner:

Se brosjyre, Jøli Safe AS forbeholder seg retten til endring av konstruksjon og design.